Nederlands English

Nieuwsbrief - Suzanne Janssen Praktijk voor Natuurgeneeskunde, NEI en Luisterkind, NIjmegen en omgeving

Privacy verklaring

(Download je exemplaar: Privacy verklaring Praktijk Suzanne Janssen)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

Suzanne Janssen – Praktijk voor Natuurgeneeskunde, ook wel genoemd Praktijk Suzanne Janssen, gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kan je hieronder lezen in de Privacyverklaring.

Het bedrijf Suzanne Janssen – Praktijk voor Natuurgeneeskunde, gevestigd aan Prins Mauritslaan 13, 6571 CT Berg en Dal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijksuzannejanssen.nl
Prins Mauritslaan 13
6571 CT Berg en Dal
info@praktijksuzannejanssen.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN, MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG

Praktijk Suzanne Janssen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken en met welke doelen:

Wat we verzamelen bij een afspraak gemaakt voor een Natuurgeneeskundig consult.
Tijdens een afspraak gemaakt voor een Natuurgeneeskundig consult vragen wij:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar
 • Gegevens betreffende je gezondheid

Deze informatie wordt door ons verwerkt in onze administratie en voor het behandeldossier, om een optimale behandeling en dienstverlening te kunnen bieden, contact te onderhouden, facturen te maken en op verzoek om middelen te bestellen en bij jou thuis te laten bezorgen. Op grond van de wet moeten zorgverleners een patiëntendossier bijhouden met medische gegevens. Vanuit wettelijke verplichtingen moet een behandeldossier 20 jaar worden bewaard.

Bij de aanvraag voor een Luisterkind-afstemming verzamelen wij de volgende informatie:

 • Naam en foto
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Andere informatie die relevant is voor het maken van een Luisterkindafstemming.

Alle gegevens die worden toegestuurd, worden na het maken van de Luisterkindafstemming door ons verwijderd, zowel de e-mail als opgeslagen bestanden op de computer.
De Luisterkindafstemming zelf wordt door ons maximaal 3 maanden bewaard, dus als dit document voor jou belangrijk is, bewaar het dan zelf uitgeprint of op je computer.

Wat we verzamelen als uw aanmelding de opleiding tot Luisterkindwerker betreft:
Bij het volgen van de opleiding tot Luisterkindwerker vragen wij:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

Deze informatie wordt door ons verwerkt in onze administratie en ook door Diana Hendriks om uw gegevens toe te voegen aan het register Luisterkindwerkers.
Alle gegevens over je resultaten tijdens de opleiding worden maximaal 3 maanden na het behalen van je diploma door ons verwijderd, zowel de e-mail als opgeslagen bestanden op de computer.

Wat we verzamelen als je je aanmeldt voor de Nieuwsbrief:
We kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres

Alle gegevens die ons worden toegestuurd, worden gebruikt voor het verzenden van onze Nieuwsbrief. In iedere Nieuwsbrief vind je een link om jezelf uit te schrijven als je de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

WAT WE DOEN MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We hebben deze informatie nodig om je een goede natuurgeneeskundige behandeling, Luisterkindafstemming of opleiding tot Luisterkindwerker te kunnen bieden en je een betere service te bieden, en in het bijzonder voor interne registratie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het afhandelen van je betaling, je te kunnen bellen of emailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, het kunnen uitvoeren van onze diensten en/ of je te informeren over wijzigingen van onze diensten. Praktijk Suzanne Janssen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en indien van toepassing het bijhouden van een patiëntendossier. Wij verkopen je gegevens nooit aan derden!

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dianahendriks.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Praktijk Suzanne Janssen bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden – ten minste 7 jaar. Medische gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Uitzondering voor de aanvraag voor een Luisterkindafstemming met daarin de hulpvraag, Luisterkind-afstemming en foto. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Praktijk Suzanne Janssen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

NIEUWSBRIEVEN

Praktijk Suzanne Janssen biedt nieuwsbrieven via Mailchimp aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Als je cliënt wordt, wordt je e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees, om je op de hoogte te houden en van informatie te voorzien. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je af kan melden. Als je deelneemt aan één van de opleidingen Luisterkindwerker gegeven door Diana Hendriks of de door haar opgeleide trainers, dan wordt je mailadres in de lijst van abonnees speciaal voor Luisterkindwerkers toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Uw persoonsgegevens geven wij door aan Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Praktijk Suzanne Janssen maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal. Praktijk Suzanne Janssen maakt bij het aanbieden van elektronische diensten geen gebruik van cookies die ook door derde partijen gezien of gebruikt kunnen worden. Website statistieken worden niet op servers van derde partijen zoals Google Analytics opgeslagen en zijn alleen in te zien door ons zelf. Zo hebben we zelf volledig eigenaarschap van deze data en respect voor de privacy van de gebruikers van onze website. Hiermee voldoen we volledig aan de eisen van de AVG.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Suzanne Janssen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijksuzannejanssen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Praktijk Suzanne Janssen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. De praktijksoftware die tijdens consulten gebruikt wordt, is beveiligd op het hoogste niveau en goedgekeurd door KIWA. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijksuzannejanssen.nl

LINKS

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.praktijksuzannejanssen.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

DIVERSEN

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Laatste aanpassing: 1-12-2021